Author Details

Evdokimov, M A

Issue Section Title File
Vol 3, No 1 (2006) Articles STRUKTURIROVANIE I PLANIROVANIE UChEBNOGO MATERIALA NA OSNOVE STATISTIChESKOGO ANALIZA PDF
(Rus)
Vol 4, No 2 (2007) Articles ANALIZ IZMENENIYa MOTIVATsII UChEBNOY DEYaTEL'NOSTI STUDENTOV 1 KURSA PDF
(Rus)
Vol 4, No 2 (2007) Articles OB\"EM MATEMATIZATsII UChEBNOY DISTsIPLINYKAK KhARAKTERISTIKA GLUBINY MEZhPREDMETNYKh SVYaZEY PDF
(Rus)
Vol 4, No 2 (2007) Articles ZADAChI PROFESSIONAL'NOY NAPRAVLENNOSTII IKh ROL' V REALIZATsII KOMPETENTNOSTNOGO PODKhODA PDF
(Rus)
Vol 5, No 1 (2008) Articles POVYShENIE KAChESTVA PODGOTOVKI ABITURIENTOV TEKhNIChESKOGO VUZA PDF
(Rus)
Vol 5, No 2 (2008) Articles VOPROSY METODIKI primeneniya tekhnicheskikh sredstv NA PRIMERE kursa vysshey matematiki PDF
(Rus)
Vol 3, No 2 (2006) Articles METODIChESKIE ASPEKTY POSTROENIYa MATEMATIChESKOGO OBRAZOVANIYa INZhENERA-ELEKTRIKA PDF
(Rus)
Vol 3, No 2 (2006) Articles Zaochnyy politekhnicheskiy institut:istoriya stanovleniya i razvitiya v tsifrakh i faktakh PDF
(Rus)
Vol 3, No 2 (2006) Articles STUDENT-ZAOChNIK: KTO ON? PDF
(Rus)
Vol 3, No 1 (2006) Articles PRINTsIPY POSTROENIYa RABOChEY PROGRAMMY S UChETOM ISPOL'ZOVANIYa MATEMATIChESKOGO PAKETA MATHCAD PDF
(Rus)
Vol 4, No 1 (2007) Articles Mnogourovnevaya sistema kontrolya znaniy studentov po kursu «Vysshaya matematika» PDF
(Rus)
Vol 6, No 2 (2009) Articles Razvitie tselevoy integrirovannoy podgotovki spetsialistov kak naibolee aktual'noy modeli obucheniya v usloviyakh krizisa PDF
(Rus)
Vol 7, No 3 (2010) Articles TsELEVAYa INTEGRIROVANNAYa PODGOTOVKA SPETsIALISTOV KAK SOVREMENAYa INNOVATsIONNAYa MODEL' OBUChENIYa PDF
(Rus)
Vol 7, No 3 (2010) Articles Informatsionnaya sistema operativnogo kontrolya uspevaemosti i poseshchaemosti studentov. Opyt razrabotki i vnedreniya PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies