Razvitie tselevoy integrirovannoy podgotovki spetsialistov kak naibolee aktual'noy modeli obucheniya v usloviyakh krizisa - PDF (Russian)


Copyright (c) 2009 Evdokimov M.A., Kuznetsova O.N., Bengina T.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies