KUL'TURA I OBUChENIE INOSTRANNOMU YaZYKU DLYa SPETsIAL'NYKh TsELEY: VKLAD PROEKTA TEMPUS-FLERTUV V OSUShchESTVLENIE PRINTsIPOV BOLONSKOGO PROTsESSA - PDF (Russian)


Copyright (c) 2008 Kruzhkova C.I.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies