REZUL'TATY PSIKhOLOGIChESKOGO TESTIROVANIYa UChAShchIKhSYaS TsEL'Yu FORMIROVANIYa PERSONIFITsIROVANNYKh MODELEY OBUChENIYa - PDF (Russian)


Copyright (c) 2008 Ryabinova E.N., Titov B.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies