Teoreticheskaya model' formirovaniya zdorov'esberegayushchikh professional'no znachimykh kompetentsiy u studentov - budushchikh operatorov slozhnykh tekhnicheskikh sistem - PDF (Russian)


Copyright (c) 1970 Kardashevskiy A.I.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies