SISTEMNYY PODKhOD K FORMIROVANIYu PROFESSIONAL'NO-EKOLOGIChESKOY KOMPETENTNOSTI STUDENTOV TEKhNIChESKIKh VUZOV, OBUChAYuShchIKhSYa PO NAPRAVLENIYu «TRUBOPROVODNYY TRANSPORT NEFTI I NEFTEPRODUKTOV» - PDF (Russian)


Copyright (c) 2007 Bagdasarova Y.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies